De acteurs van de film – Les acteurs du film

Twintig mensen getuigen van een beoefening die 2500 jaar geleden in Indië ontstaan is en zich sinds een paar tiental jaren in België ontwikkelt . Ze zijn de hoofdrolspelers in de film en vertellen op een eerlijke en authentieke manier over hun ervaring. Allochtoon en autochtoon, man en vrouw, jong en minder jong, leek en monnik, jong in de beoefening en ervaren, zen en tibetaan, mahayana en theravada…

Deze mensen hebben geholpen om van de film te maken wat hij geworden is. Zij waren bereid om voor het oog van de camera ons deelgenoot te maken van hun toch intieme beoefening.

Vingt personnent témoignent d’une pratique qui a débuté il y a 2500 ans en arrière en Inde et qui se développe depuis quelques dizaines d’années en Belgique. Ils sont les “acteurs” dans le film en racontent sincèrement et de façon authentique leur expérience. Allochtones et autochtones, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, laïques et moines, débutants ou anciens dans la pratique, zen et tibétain, mahayanna et theravada…

Ces personnes ont aidé de faire ce que le film est devenu. Ils ont accepter de partager devant la caméra leur expérience intime de la pratique.

Jacques Goossens

Dhr. Jacques Goossens

“Dès qu’on se tourne vers les autres avec objectivité on ne peut que les aimer et essayer de leur rendre service comme il faut.”
Dhr. Jacques Goossens, monnik in de Sôtô zen – traditie Taisen Deshimaru.
“Vanaf het ogenblik dat men zich op een objectieve manier tot de ander richt kan men niet anders dan van hem houden en
proberen hem op de juiste manier te helpen”

Tran Thi My Cong

Mevr. Trân Thi My Cong

“Je ne trouvais pas la paix , je ne trouve pas le bonheur entier, je ne sais pas ce que je cherche. Quand il y a 3 ans – en 2004, j’ai vraiment trouvé le bonheur, c’est ça que j’ai trouvé.”
Mevr. Trân Thi My Cong, leek in Vietnamees Mahayanna-traditie (zen, Zuiver-land)

Fons

Dhr. Fons Maertens

“Ik stel mij vertrouwen. Dus je geeft jezelf over aan het Boeddhaschap. Want ik kan het toch niet alleen.”
Dhr. Fons Maertens, tempelpriester in de Shin-Boeddhisme (Japans Zuiver land traditie).

Leen

Mevr. Leen Antheunis

“Omdat je eventjes die zekerheden verlaat komt er een soort openheid waardoor er ruimte is om de andere te herkennen.”
Mevr. Leen Antheunis, leekbeoefenaar in de Sôtô zen – traditie Maezumi

Ottara

Eerw. Sayadaw U Ottara Nyana

De westerse mens lijdt aan een ziekte, hij is meer en meer dorstig naar water, en hoe meer hij drinkt hoe dorstiger hij wordt. Om die ziekte te genezen, om die gulzigheid te stoppen is meditatie en “het achtvoudige pad” het beste geneesmiddel.”
Eerw. Sayadaw U Ottara Nyana, monnik in de Myanmar, (Birmaanse) Theravada traditie
“To cure this disease to cut our greed , thirst, attachment, anger, hatred, delusion, the meditation, inside the meditation the Nobel Eightfold Path is the best medecine.”

artha_bart

Dhr. Arthakusalin

“Dus alles wat je gaat doen dat dat doorademd worden, doorwasemd worden met het ideaal van de bevrijding, het ideaal van het ontwaken in de Boeddhistische traditie. “
Dhr. Arthakusalin, leekbeoefenaar traditie Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde

zuster Dam Thien

zuster Dam Thien

“La pagode c’est quelque chose comme la pratique de la vie. Là on apprend ce que bouddha a enseigné.”
Zuster Dam Thien, non in de Vietnamess Mahayanna-traditie

Frans Goetghebeur

Dhr. Frans Goetghebeur

”Het project van het Boeddhisme is binnen die drukte – dat is niet alleen de agitatie van je geest maar dat is ook de drukte van je lichaam dat beweegt en alles wat er in dat systeem gebeurt – om binnen die drukte een eilandje van vrede te vinden. Een tapijtje te vinden waar je rustig kunt op zitten en terug contact krijgen met de kern van je wezen. Wel als binnen een groot lichaam van een stad er ergens zo’n tapijtje te vinden is, voor de mensen is dat een zaligheid natuurlijk.“
Dhr. Frans Goetghebeur, leek in de Tibetaanse Kagyu traditie

Frank De Waele

Dhr. Frank Dewaele

“Persoonlijk vind ik het bedelen, het vragen het meest indringende wat ik ooit gedaan heb. Want je wordt voortdurend geweigerd. En toch krijg je.”
Dhr. Frank Dewaele, zenleraar in de Sôtô zen – traditie Maezumi

Lama Karta

Eerw. Lama Karta

“Iederéén wil gelukkig zijn. Maar dat betekent dat je positief moet zijn. Als je innerlijk kwaliteit niet sterk genoeg is, hoe kun je dan gelukkig zijn. Het is gewoon niet mogelijk. Het is “ja” of “neen” , niet iets tussenin.”
Eerw. Lama Karta, monnik en leraar in de Tibetaanse Kagyu traditie

Gerda

Mevr. Gerda D'Herteveld

“En het feit dat je nu ook bevrijd van kunt geraken van het lijden. Dat het niet is “je moet wachten tot na je dood”, je kunt dat nu, ten persoonlijke praktijk, bevrijd van worden .”
Mevr. Gerda D’Herteveld, leek in de (Birmaanse) Theravada traditie

Liem

Dhr. Liem Dao

“Vous devez voir la réalité brute. Sans connotation. C’est à dire vous ne devez pas apporter aux faits vos représentations personnelles. Les représentations dictées par votre ego.”
Dhr. Liem Dao, Katholiek, leekbeoefenaar Sôtô zen-traditie

Pierre de Bethune

Dhr. Pierre de Béthune

“Et c’est ainsi que – je dirai un peu par hasard – j’ai rencontré des moines zen et j’ai été fort touché de reconnaître des frères en quelque sorte. Même si au niveau de l’expression, au niveau du dogme il y a des différences énormes, au niveau de l’anthropologie spirituelle il y a vraiment une grande similitude et même une grande connivence. “
Dhr. Pierre de Béthune, Benedictijnse monnik, leekbeoefenaar Rinzai zen-traditie

Tchong

Dhr. Vongsaly Souksamlane

“Parce que nous bouddhistes… on respecte la religion bouddhiste…. comme, avant, nos parents ont donné l’exemple de ce que l’on doit faire.”
Dhr. Vongsaly Souksamlane, leek in de Laotiaanse Theravada

Wei Wun

Mevr. Wei Wun Yu

” Het gras wordt groener…”
Mevr. Wei Wun Yu, leekbeoefenaar Vietnamese zen – traditie Thich Nath Than

Eerw Pubpatsaro Phikku

Eerw Pubpatsaro Phikku

“De plichten van de boeddhistische monniken zijn: het onderricht van de Boeddha bestuderen, verdiepen en doorgeven aan devolgende generaties”
Eerw Pubpatsaro Phikku, monnik in de Laotiaanse Therada

Dhr. Gilbert Werelds

“Ik heb deze voormiddag samen met Jeroen gebedeld. Dat viel mij een stuk gemakkelijker dan gisteren om met tweeën te zijn. Ik ben bij mezelf aan het zoeken geweest wat er mij zo moeilijk aan was, aan dat bedelen.”
Dhr. Gilbert Werelds, leekbeoefenaar in de Sôtô zen – traditie Maezumi

Mevr. Hom, leek in de Laotiaanse Theravada

Mevr. Hom

“On crée des liens. On rassure. C’est un endroit où, si on a un petit bobo au coeur, on peut venir parler, raconter.”
Mevr. Hom, leek in de Laotiaanse Theravada

Dhr. Roland Rech, monnik en zenleraar in de Sôtô Zen – traditie Deshimaru

Dhr. Roland Rech

” Je crois que ce qui caractérise la mentalité des personnes qui viennent vers le zen et d’ailleurs vers les groupes bouddhistes en général, c’est des gens qui sont à la recherche d’une expérience authentique. “
Dhr. Roland Rech, monnik en zenleraar in de Sôtô Zen – traditie Deshimaru

Dhr. Hozumi Roshi, monnik en leraar in de Rinzai Zen traditie

Dhr. Hozumi Roshi

Nochtans is er iets dat al die mensen, met al hun kennis en al hun bezigheden niet kennen. Hetgeen ze niet kennen is zichzelf. Ze kunnen onmogelijk antwoorden op de vraag: wie ben ik ?
Dhr. Hozumi Roshi, monnik en leraar in de Rinzai Zen traditie
Toutes ces personnes, avec toutes ces connaissances et réalisant toutes ces miliers de choses : il y a peut-être une chose qu’il ne connaissent pas. Ce qu’elles ne connaissent pas, c’est elle-memes. Elles ne sont pas capables de répondre à la question: mais moi qui suis-je ?

Leave a Response