De regisseur / Le cinéaste

Professionele loopbaan

Konrad Maquestieau studeerde af als filmregisseur aan het HRITCS (Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspeiding) in 1985.

Konrad Maquestieau

Konrad Maquestieau

Hij werkte voor o.a. het Vlaams Theater Instituut, het Filmmuseum, het Theatergezelschap Leporello. Van 1994 tot 1997 werkte hij als freelance regisseur voor de toenmalige BRTN voor het cultuurprogramma “Ziggurat” waar hij een zevental documentaires realiseerde.

Sinds 1995 geeft hij les in “Audiovisuele kunsten” aan de!Kunsthumaniora (Antwerpen) waar hij de gelijknamige afdeling mee hielp oprichten.

Boeddhistische beoefening

Sinds 1991 volgt Maquestieau het onderricht van Zen-Meester Roland Yuno Rech in de de Japanse Sôtô Zen traditie. In 1995 kreeg hij van hem de “unsui”-wijding – monnikswijding. In 2007 is hij formeel geregistreerd bij de Sotoshu Shumucho (Administrative Headquarters of Soto Zen Buddhism – Tokyo, Japan) als leerling van Yuno Rech.

In 1993 realiseerde hij in opdracht van de Belgische Zen Vereniging Zen, een levenskunst een introductiefilm tot de beoefening van zen.

Van 1998 tot 2004 was hij voorzitter van de Belgische Zen Vereniging vzw.

Sinds 2005 leidt hij de zengroep van Halle.


Carrière professionnelle

Maquestieau obtint son diplôme de cinéaste au HRITCS (Hoger Rijksinstituut voor Toneel en Cultuurspeiding) en 1985.
Il travailla e.a. pour le Vlaams Theater Instituut, le Musée du Cinéma, l’Ensemble Leporello. De 1994 à 1997, il fut actif en tant que régisseur freelance pour l’ancienne BRTN, dans le cadre du programme culturel “Ziggurat”, où il réalisa environ sept documentaires.
Depuis 1995, il enseigne les “Arts audiovisuels” au !Kunsthumaniora (Anvers) où il contribua à la réalisation du département du même nom.

Pratique bouddhiste

Depuis 1991, Maquestieau suit les enseignements du Maître Zen Roland Yuno Rech, qui s’inscrit dans la tradition japonaise du Sôtô Zen. En 1995, il reçut de sa part la consécration  “unsui” qui fit de lui un moine Zen. En 2007, il est formellement enregistré comme disciple de Yuno Re auprès de Sotoshu Shumucho (Administrative Headquarters of Soto Zen Buddhism – Tokyo, Japon).
En 1993, il réalisa un film introductif à la pratique Zen, à la demande de l’Association Zen de Belgique :  “Zen, un art de vie”.

De 1998 à 2004, il présida l’Association Zen de Belgique asbl.

Depuis 2005, il dirige le groupe Zen de Halle.

Leave a Response