Met de ogen spreken

Interviews corrigeren

We zijn er bijna door.

Ik heb met Benoît twee dagen in de studio gezeten om de klankband af te werken.

Het grootste deel van het werk bestond erin de klanken op te kuisen: een stuk geluid mooi laten beginnen en proper laten eindigen. Versprekingen eruit nemen. Klankovergangen minder scherp maken. En met 562 klankstukjes ben je wel een tijdje bezig…

De bodhisattva Avalokitesvara luistert naar het geweeklaag van de wereld en maakt correcties

De bodhisattva Avalokitesvara luistert naar het geweeklaag van de wereld en maakt correcties.

Ik heb ervoor geopteerd om mijn vragen tijdens de gesprekken in de meeste gevallen te laten horen zodat men kan zien hoe iemand werkelijk op die vraag reageert. Doch bleken er, terwijl iemand aan het praten is, nog teveel reacties van mij in de klank aanwezig te zijn. In de meeste gevallen kunnen die reacties best weggelaten worden zodat men als toeschouwer dichter betrokken blijft bij het verhaal van een personage.

Ik stribbel tegen: hoe kan ik met iemand een gesprek voeren zonder mijn eigen reacties in het gesprek te mengen?

Benoît zegt me: “leer met je ogen te spreken“.

Alles is theater

Op een aantal plaatsen heeft Benoît de ambiance (omgevingsgeluid) ook helemaal ge(re)construeerd. Precies als een stuk muziek.

Steeds opnieuw verbaast mij de verhouding klank/beeld in film. Ik ben nochtans niet aan mijn eerste proefstuk toe maar vind het steeds verrassend hoe klank niet zomaar aan het beeld toebehoort.

We leven al decennia lang met de “illusie” dat klank en beeld synchroon met elkaar lopen, “hand in hand” als het ware, en dat hetgeen we horen bij het beeld het auditieve verlengstuk is van hetgeen we zien. De invoering van miljoenen camcorders met hun ingebouwde microfonen sinds een twintigtal jaren hebben die vanzelfsprekendheid alleen maar versterkt.

Maar hoe evident is dat? Op welke wijze behoort klank tot het beeld?

Net als schilders de perspectief hebben ontwikkeld om diepte te suggereren in een tweedimensionaal vlak – of artefacten hebben bedacht om bewegingen te suggereren – net zo moeten filmregisseurs samen met hun klankingenieurs een sonore ruimte opbouwen (desnoods met articifiële middelen) om aan het beeld een auditieve dimensie toe te voegen.

En die dimensie behoort in elk geval niet tot de natuurlijke waarneming.

In film bouwt klank een theatraal gegeven – ook in een documentaire! In film moet je met je ogen spreken en met je oren zien.

Zoals de bodhisattva Avalokitesvara die constant naar het geweeklaag van de wereld luistert om te komen helpen.

,

1 Comment

  1. Greetings members,

    Who doesn’t want star treatment while on vacation? Deluxe appointments, five-star meals, and amazing activities are available on all the ships from Crystal Cruises and Oceania Cruises. Tauck Tours sports different vacations at 95 distinct destinations. When you order with Elite Cruise & Travel, you can rest assured that your holiday will be just what you expected.

Leave a Response